Địa chỉ: Thôn Hội Trên
 • Nguyễn Thị Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy lớp 4-5 tuổi
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0382141835
  • Email:
   thanhngoc92mn1@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là giáo viên trường MN Ngọc Vân số 1 từ năm 2013 đến nay

 • Dương Thị Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy lớp 5-6TA2
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0962936996
  • Email:
   duongminhmnnv1@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là giáo viên trường MN Ngọc Vân số 1 từ năm  2005 đến nay

 • Vũ Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy lớp 5-6 tuổi A2
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0974568276
  • Email:
   vuhienmnnv1@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là giáo viên trường MN Ngọc Vân số 1 từ năm1997 đến nay

 • Trần Thị Quyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nuôi dưỡng
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0329156808
  • Email:
   tranquyen21071992@gmai.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là giáo viên trường MN Ngọc Vân số 1 từ năm 2012 đến nay

 • Thân Thị Tiện
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nuôi dưỡng
  • Điện thoại:
   0347788375
  • Email:
   thanquynh29121991@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là cô nuôi trường MN Ngọc Vân số 1 từ năm 2010 đến nay

 • Thân Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên y tế
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0852838782
  • Email:
   thanhant2ty@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là nhân viên y tế tại trường MN Ngọc Vân số 1 từ năm 2017 đến nay

 • Nguyễn Thị Tính
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy lớp 4-5 tuổi B1
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0345111287
  • Email:
   huytinhnv@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là giáo viên trường MN Ngọc Vân số 1 từ năm 2001 đến nay

 • Giáp Thị Bắc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng - Chủ tịch Công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0377574434
  • Email:
   giapbac79@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là Phó hiệu trưởng trường MN Ngọc Vân số 1 từ năm 2014 đến nay

 • Vũ Thị Hường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy lớp 24-36 tháng
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0355231074
  • Email:
   vuhuong.041297.bg@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là giáo viên trường MN Ngọc Vân số 1 từ tháng 12 năm 2018 đến nay

 • Vũ Thị Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy lớp 3-4 tuổi A3
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0988507559
  • Email:
   vumainv1@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là giáo viên trường MN Ngọc Vân số 1 từ năm 2010 đến nay

 • Nguyễn Thị Hường Châm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy lớp 4-5 tuổi A1
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0399953798
  • Email:
   nguyenchammn1@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là giáo viên trường MN Ngọc Vân số 1 từ năm 2017 đến nay

 • Nguyễn Thị Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy lớp 3-4 tuổi B1
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0368613407
  • Email:
   thaotinhmn1@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là giáo viên trường MN Ngọc Vân số 1 từ năm 1991 đến nay