Địa chỉ: Thôn Hội Trên
 • Trần Thị Quyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nuôi dưỡng
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0329156808
  • Email:
   tranquyen21071992@gmai.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là giáo viên trường MN Ngọc Vân số 1 từ năm 2012 đến nay

 • Thân Thị Tiện
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nuôi dưỡng
  • Điện thoại:
   0347788375
  • Email:
   thanquynh29121991@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là cô nuôi trường MN Ngọc Vân số 1 từ năm 2010 đến nay

 • Thân Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên y tế
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0852838782
  • Email:
   thanhant2ty@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là nhân viên y tế tại trường MN Ngọc Vân số 1 từ năm 2017 đến nay

 • Vũ Thị Hường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy lớp 24-36 tháng
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0355231074
  • Email:
   vuhuong.041297.bg@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là giáo viên trường MN Ngọc Vân số 1 từ tháng 12 năm 2018 đến nay

 • Phan Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nuôi dưỡng
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0977106459
  • Email:
   nguyenthaochinv2004@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là cô nuôi dưỡng trường MN Ngọc Vân số 1 từ năm 2009 đến nay

 • Hoàng Thị Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán -Tổ trưởng tổ Văn phòng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0965095891
  • Email:
   hoangphuongphuong
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là kế toán trường MN Ngọc Vân số 1 từ năm 2013 đến nay