I. GiỚI THIỆU CHUNG

- Tên đơn vị: Trường mầm non Ngọc Vân

- Email: c0ngocvanty@bacgiang.edu.vn

- Điện thoại: 

- Địa chỉ: Thôn Hội trên- huyện Tân Yên -tỉnh Bắc Giang

+ Hiệu Trưởng: Nguyễn Việt Hà; Sinh ngày 04/03/1977

Điện thoại: 0975443422

+ Phó hiệu trưởng: Nguyễn Thị Hồng; Sinh ngày 02/05/1972

Điện thoại: 0389108203

+ Phó hiệu trưởng: Nguyễn Thị Thu Trang; Sinh ngày: 22/06/1982

Điện thoại: 0392266336

+ Thân Thị Hiệp; Sinh ngày 28/11/1967

Điện thoại: 0374770244

II. QÚA TRÌNH PHÁT TRIỂN VÀ TRƯỞNG THÀNH

Trường mầm non Ngọc Vân được thành lập ngày 01/9/2019 theo Quyết định số   /QĐ-SGD&ĐT. Trường mầm non Ngọc Vân được sáp nhập từ trường mầm non Ngọc Vân số 1 và trường mầm non Ngọc Vân số 2 ngày 01 tháng 9 năm 2019, khi sáp nhập trường được tiếp nhận 3 khu của trường với số lớp là 18 nhóm lớp, 480 học sinh, 18 phòng học. 38 CBGVNV. Cơ sở vật chất của nhà trường được củng cố và hoàn thiện, có đầy đủ điều kiện để thực hiện các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ, chất lượng giáo dục ngày một nâng lên. Tập thể CBGV nhà trường đoàn kết, quyết tâm khắc phục khó khăn phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Trường có 18 giáo viên đạt GVDG cấp huyện, 1 chiến sỹ thi đua, 16 đ/c đạt LĐTT, 3 đ/c được UBND Huện khen. Công đoàn và chi đoàn thanh niên đạt vững mạnh. Trường có có diện tích 3 khu là 13,965,4 m2, có đầy đủ phòng học, các phòng chức năng và công trình phụ trợ khác, năm học 2019- 2020 nhà trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và Kiểm định chất lượng mức độ 2 tháng 2 năm 2020.

Để đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn hiện nay. Đặc biệt là bậc học mầm non, đang được Nhà nước quan tâm đầu tư phát triển, đáp ứng sự quan tâm đó bậc học mầm non đang tích cực chỉ đạo đổi mới phương pháp, hình thức giáo dục trẻ, luôn lấy trẻ là trung tâm giáo dục, cùng với đó đồng thời tích cực đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giáo viên có đủ năng lực kiến thức đáp ứng nhu cầu chăm sóc giáo dục trẻ; Không ngừng tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học nhằm mục đích nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.