Địa chỉ: Thôn Hội Trên
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THỰC ĐƠN CHO TRẺ ĂN BÁN TRÚ TRƯỜNG MN NGỌC VÂN

 

         

THỰC ĐƠN CHO TRẺ THÁNG TUẦN 1+ 3 THÁNG 9 NĂM 2021

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Bữa

chính

trưa

Cơm tẻ

 

Cơm tẻ

 

Cơm tẻ

Cơm tẻ

Cơm tẻ

Canh bí xanh nấu thịt lợn

 

Canh rau thập cẩm nấu thịt lợn

 

 

Canh bí đỏ nấu thịt lợn

 

Canh rau thập cẩm nấu thịt

Canh ngao rau cải

 

Thịt lợn băm sốt đậu phụ cà chua

 

 

Giò sốt cà chua

 

Thịt bò hầm khoai tây, cà rốt

 

Ruốc thịt lợn

 

 

Thịt gà sào thập cẩm( Nấm hương, mộc nhĩ, cà rốt…)

 

Bữa

phụ

Chiều

 

Bánh mỳ ngọt chấm sữa ông thọ

 

Mỳ chan canh thịt

Cháo đỗ xanh

Cháo thịt băm

Mỳ chan canh xương gà

 

Uống sữa Nutrikid

Uống sữa Nutrikid

Uống sữa Nutrikid

Uống sữa Nutrikid

Uống sữa Nutrikid

 

NGƯỜI  LẬP BIỂU

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Trang

         

          HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Việt Hà

 

 

THỰC ĐƠN CHO TRẺ THÁNG TUẦN 2+4  THÁNG 9 NĂM 2021

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Bữa

chính

trưa

Cơm tẻ

 

Cơm tẻ

 

Cơm tẻ

Cơm tẻ

Cơm tẻ

Canh rau thập cẩm nấu thịt lợn nạc

 

Canh ngao rau cải

 

Canh bí xanh nấu thịt

 

Canh rau thập cẩm nấu thịt lợn

Canh rau cải nấu thịt  

 

Ruốc thịt lợn

 

 

sốt cà chua

 

Thịt sào rau củ

Giò sốt cà chua

Muối lạc

 

Thịt lợn sào thập cẩm.

Bữa

phụ

Chiều

 

Bánh mỳ chấm sữa ông thọ

 

Cháo đỗ xanh

Mỳ chan canh xương gà

 

Cháo thịt băm

 

Cháo đỗ xanh

Uống sữa Nutrikid

Uống sữa Nutrikid

Uống sữa Nutrikid

Uống sữa Nutrikid

Uống sữa Nutrikid

 

NGƯỜI  LẬP BIỂU

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Trang

              HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Việt Hà

 

 

 

THỰC ĐƠN CHO TRẺ  TUẦN 1+ 3 THÁNG 10 – 2021

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Bữa

chính

trưa

Cơm tẻ

 

Cơm tẻ

 

Cơm tẻ

Cơm tẻ

Cơm tẻ

Canh rau cải nấu thịt lợn nạc

 

Canh bí xanh nấu thịt lợn

 

 

Canh rau ngót nấu thịt lợn nạc

 

Canh bí đỏ nấu thịt lợn nạc

Canh ngao rau cải

 

Ruốc thịt lợn

 

 

Thịt, đậu phụ sốt cà chua; Muối lạc

 

Giò sốt cà chua

 

Thịt bò sào rau củ

 

 

Thịt gà sào nấm hương, mộc nhĩ

Bữa phụ chiều

Bánh mỳ kẹp sữa ông thọ

 

Cháo thịt băm

 

Cháo đỗ xanh

 

Cháo thịt băm

 

Mỳ chan canh xương gà

 

Uống sữa

Uống sữa

Uống sữa

Uống sữa

Uống sữa

 

NGƯỜI  LẬP BIỂU

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Trang

              HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Việt Hà

 

THỰC ĐƠN CHO TRẺ TUẦN 2+ 4 THÁNG 10 – 2021

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Bữa

chính

trưa

Cơm tẻ

 

Cơm tẻ

 

Cơm tẻ

Cơm tẻ

Cơm tẻ

Canh bí xanh nấu thịt lợn nạc

Canh rau cải nấu thịt lợn

 

Canh rau ngót nấu thịt

 

Canh bí đỏ nấu thịt lợn nạc

Canh ngao rau cải

Cá viên sốt cà chua

Thịt, đậu sốt cà chua

 

Ruốc thịt lợn

 

 

Thịt bò hầm khoai tây, cà rốt

 

 

Ruốc thịt gà

 

Bữa phụ chiều

 

Bánh mỳ, sữa ông thọ

 

Mỳ chan canh thịt lợn.

Cháo thịt băm

 

Cháo đỗ xanh

Mỳ chan canh xương gà

Uống sữa

Uống sữa

Uống sữa

Uống sữa

Uống sữa

 

 

NGƯỜI  LẬP BIỂU

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Trang

              HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Việt Hà

THỰC ĐƠN CHO TRẺ  TUẦN 1+ 3 THÁNG 11 – 2021

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Bữa

chính

trưa

Cơm tẻ

 

Cơm tẻ

 

Cơm tẻ

Cơm tẻ

Cơm tẻ

Canh rau cải nấu thịt lợn nạc

 

Canh bí xanh nấu thịt lợn

 

 

Canh rau ngót nấu thịt lợn nạc

 

Canh bí đỏ nấu thịt lợn nạc

Canh ngao rau cải

 

Ruốc thịt lợn

 

Thịt lợn sốt đậu cà chua

 

Giò lợn sốt cà chua

 

Thịt bò hầm khoai tây, cà rốt

Muối lạc

 

Thịt gà sào nấm hương, mộc nhĩ

Bữa phụ chiều

Bánh mỳ kẹp sữa ông thọ

 

Cháo thịt băm

Mỳ chan canh thịt lợn

Cháo thịt băm

Mỳ chan canh xương gà

 

Uống sữa Nutrikid

Uống sữa Vinamill

Uống sữa Nutrikid

Uống sữa Nutrikid

Uống sữa Nutrikid

 

NGƯỜI  LẬP BIỂU

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Trang

              HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Việt Hà

 

 

 

THỰC ĐƠN CHO TRẺ TUẦN 2+ 4 THÁNG 11 – 2021

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Bữa

chính

trưa

Cơm tẻ

 

Cơm tẻ

 

Cơm tẻ

Cơm tẻ

Cơm tẻ

Canh bí xanh nấu thịt lợn nạc

Canh rau ngót nấu thịt lợn

 

Canh rau thập cẩm nấu thịt lợn

 

Canh bí đỏ nấu thịt lợn nạc

Canh ngao rau cải

Thịt lợn sào, trứng rán

 

Thịt lợn sào đậu sốt cà chua

 

 

Thịt bò sào su su, cà rốt

 

 

Chả cá tươi sốt cà chua

 

Thịt gà sào rau, củ, quả

 

Bữa phụ chiều

 

Bánh mỳ kẹp sữa ông thọ

 

Cháo thịt băm

Cháo đỗ xanh

 

Cháo thịt băm

 

Mỳ chan canh xương gà

Uống sữa Nutrikid

Uống sữa Vinamill

Uống sữa Nutrikid

Uống sữa Nutrikid

Uống sữa Nutrikid

 

 

NGƯỜI  LẬP BIỂU

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Trang

              HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Việt Hà

THỰC ĐƠN CHO TRẺ  TUẦN 1+ 3 THÁNG 12 – 2021

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Bữa

chính

trưa mẫu giáo

Cơm tẻ

 

Cơm tẻ

 

Cơm tẻ

Cơm tẻ

Cơm tẻ

Canh rau cải nấu thịt lợn

 

Canh bí xanh nấu thịt lợn

 

Canh rau cải ngọt nấu thịt   

 

Canh bí đỏ nấu đỗ xanh

Canh rau bắp cải thịt lợn nạc   

 

Thịt băm rang mắm

 

 

Thịt lợn sốt đậu, cà chua

 

 

Thịt bò sào rau củ

Muối lạc

 

 

Giò sốt cà chua

 

Thịt gà sào rau củ

Bữa phụ chiều mẫu giáo

Bánh mỳ kẹp sữa ông thọ

Cháo đỗ xanh

 

Mỳ chan canh thịt lợn

Xôi gấc( Ngô)

Mỳ chan canh xương gà

 

Uống sữa Nutrikid

Uống sữa Vinamill

Uống sữa Nutrikid

Uống sữa nutrikid

Uống sữa Nutrikid

 

NGƯỜI  LẬP BIỂU

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Trang

              HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Việt Hà

 

THỰC ĐƠN CHO TRẺ TUẦN 2+ 4 THÁNG 12 – 2021

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Bữa

chính

trưa Mẫu giáo

Cơm tẻ

 

Cơm tẻ

 

Cơm tẻ

Cơm tẻ

Cơm tẻ

Canh rau su hào nấu thịt lợn

 

Canh Bí xanh nấu thịt lợn

 

Canh bắp cải nấu thịt lợn  

 

Canh bí đỏ nấu thịt lợn

Canh ngao nấu rau cải   

Thịt sào, trứng rán

 

 

Thịt, đậu phụ sốt cà chua

 

Ruốc thịt lợn

 

Cá sốt cà chua

 

 

Thịt gà sào nấm hương, mộc nhĩ

 

Bữa phụ chiều mẫu giáo

 

Bánh mỳ kẹp sữa

 

 

Xôi đỗ

 

Cháo thịt băm

Cháo đỗ xanh

 

Mỳ chan canh xương gà

Uống sữa Nutrikid

Uống sữa Vinamill

Uống sữa Nutrikid

Uống sữa Nutrikid

Uống sữa Nutrikid

 

NGƯỜI  LẬP BIỂU

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Trang

              HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Việt Hà

THỰC ĐƠN CHO TRẺ  TUẦN 1+ 3 THÁNG 01 – 2022

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Bữa

chính

trưa mẫu giáo

Cơm tẻ

 

Cơm tẻ

 

Cơm tẻ

Cơm tẻ

Cơm tẻ

Canh rau cải nấu thịt lợn

 

Canh bí xanh nấu thịt lợn

 

Canh rau cải ngọt nấu thịt  

 

Canh bí đỏ nấu đỗ xanh

Canh rau bắp cải thịt lợn nạc   

 

Thịt băm rang mắm

 

 

Thịt lợn sốt đậu, cà chua

 

 

Thịt bò sào rau củ

Muối lạc

 

 

Giò sốt cà chua

 

Thịt gà sào rau củ

Bữa phụ chiều mẫu giáo

Bánh mỳ kẹp sữa ông thọ

Cháo đỗ xanh

 

Mỳ chan canh thịt lợn

Xôi gấc( Ngô)

Mỳ chan canh xương gà

 

Uống sữa Nutrikid

Uống sữa Vinamill

Uống sữa Nutrikid

Uống sữa nutrikid

Uống sữa Nutrikid

 

NGƯỜI  LẬP BIỂU

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Trang

              HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Việt Hà

 

THỰC ĐƠN CHO TRẺ TUẦN 2+ 4 THÁNG 01 – 2022

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Bữa

chính

trưa Mẫu giáo

Cơm tẻ

 

Cơm tẻ

 

Cơm tẻ

Cơm tẻ

Cơm tẻ

Canh rau su hào nấu thịt lợn

 

Canh Bí xanh nấu thịt lợn

 

Canh bắp cải nấu thịt lợn  

 

Canh bí đỏ nấu thịt lợn

Canh ngao nấu rau cải   

Thịt sào, trứng rán

 

 

Thịt, đậu phụ sốt cà chua

 

Ruốc thịt lợn

 

Cá sốt cà chua

 

 

Thịt gà sào nấm hương, mộc nhĩ

 

Bữa phụ chiều mẫu giáo

 

Bánh mỳ kẹp sữa

 

 

Xôi đỗ

 

Cháo thịt băm

Cháo đỗ xanh

 

Mỳ chan canh xương gà

Uống sữa Nutrikid

Uống sữa Vinamill

Uống sữa Nutrikid

Uống sữa Nutrikid

Uống sữa Nutrikid

 

NGƯỜI  LẬP BIỂU

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Trang

              HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Việt Hà

THỰC ĐƠN CHO TRẺ TUẦN 1+ 3 THÁNG 02+ 03 – 2022

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Bữa

chính

trưa Mẫu giáo

Cơm tẻ

 

Cơm tẻ

 

Cơm tẻ

Cơm tẻ

Cơm tẻ

Canh Bí đỏ nấu thịt lợn

 

Canh rau cải nấu thịt lợn

 

Canh Bí đỏ nấu thịt lợn  

 

Canh su hào nấu thịt lợn

Canh bắp cải nấu thịt lợn   

 

Ruốc thịt lợn

 

Thịt, đậu sốt cà chua

Cá sốt cà chua; Muối lạc

 

Thịt bò sào rau củ

 

 

Thịt gà sào nấm hương, mộc nhĩ

Bữa phụ chiều mẫu giáo

Bánh mỳ kẹp sữa ông thọ

 

Cháo thịt băm

Xôi Gấc

 

Cháo đỗ Xanh

 

Mỳ chan canh xương gà

 

Uống sữa Nutrikid

Uống sữa dielac

Uống sữa Nutrikid

Uống sữa Nutrikid

Uống sữa Nutrikid

 

NGƯỜI  LẬP BIỂU

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Trang

          HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Việt Hà

 

 

 

 

THỰC ĐƠN CHO TRẺ TUẦN 2+ 4 THÁNG 02+ 03 – 2022

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Bữa

chính

trưa Mẫu giáo

Cơm tẻ

 

Cơm tẻ

 

Cơm tẻ

Cơm tẻ

Cơm tẻ

Canh rau bắp cải nấu thịt lợn

Canh rau su hào nấu thịt lợn

 

Canh bí đỏ nấu thịt lợn

 

Canh khoai tây nấu thịt

Canh su hào nấu thịt lợn   

 

Thịt sào, trứng rán

 

Thịt, đậu sốt cà chua

 

Giò sốt cà chua

 

Thịt bò sào rau củ; Muối lạc

 

 

Thịt gà sào rau, củ

Bữa phụ chiều mẫu giáo

Bánh mỳ kẹp sữa ông thọ

 

Mỳ chan canh thịt lợn

 

 Xôi ngô

 

Cháo thịt băm

 

Mỳ chan canh xương gà

Uống sữa

Uống sữa

Uống sữa

Uống sữa

Uống sữa

 

NGƯỜI  LẬP BIỂU

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Trang

          HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Việt Hà

 

          NGƯỜI  LẬP BIỂU

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Trang

 

 

 

 

THỰC ĐƠN CHO TRẺ TUẦN 1+ 3 THÁNG 04 - 2022

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Bữa

chính

trưa

Cơm tẻ

 

Cơm tẻ

 

Cơm tẻ

Cơm tẻ

Cơm tẻ

Canh rau thập cẩm nấu thịt lợn

 

Canh bí đỏ nấu thịt lợn

 

Canh ngao nấu rau cải

Canh khoai tây nấu thịt lợn

Canh bí đỏ nấu thịt lợn    

 

Ruốc thịt lợn

 

Thịt đậu sốt cà chua

 

Chả cá trôi sốt cà chua

 

 

Thịt bò sào rau củ; Muối lạc

 

 

Thịt gà sào nấm hương, mộc nhĩ

Bữa phụ chiều

Bánh mỳ kẹp sữa ông thọ

 

Mỳ phở chan canh thịt lợn

 

Cháo đỗ xanh

 

Mỳ phở nấu thịt

 

Mỳ chan canh xương gà

 

Uống sữa Nutrikid

 

Uống sữa Diellac

 

Uống sữa Nutrikid

 

Uống sữa Nutrikid

 

Uống sữa Nutrikid

 

 

NGƯỜI  LẬP BIỂU

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Trang

          HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Việt Hà

 

 

 

 

 

 

         

 

THỰC ĐƠN CHO TRẺ TUẦN 2+ 4 THÁNG 04 – 2022

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Bữa

chính

trưa

Cơm tẻ

 

Cơm tẻ

 

Cơm tẻ

Cơm tẻ

Cơm tẻ

Canh cua rau thập cẩm

 

Canh tôm nấu bầu

 

 

Canh bí đỏ nấu đỗ xanh

 

Canh khoai tây nấu thịt

Canh bí đỏ nấu thịt lợn    

 

Thịt rang mắm

Thịt đậu sốt cà chua

Thịt sào, trứng rán

 

Chả cá tươi sốt cà chua; Muối lạc

 

Ruốc thịt gà

Bữa phụ chiều 

Bánh mỳ chấm sữa

 

Cháo đỗ xanh

Mỳ Chan canh thịt lợn

 

Cháo thịt

 

Mỳ chan canh xương gà

 

Uống sữa Nutrikid

Uống sữa Diellac

Uống sữa Nutrikid

Uống sữa Nutrikid

Uống sữa Nutrikid

 

NGƯỜI  LẬP BIỂU

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Trang

          HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Việt Hà

 

THỰC ĐƠN CHO TRẺ TUẦN 1+ 3 THÁNG 05 – 2022

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Bữa

chính

trưa

Cơm tẻ

 

Cơm tẻ

 

Cơm tẻ

Cơm tẻ

Cơm tẻ

Canh rau thập cẩm nấu thịt

 

Canh bí đỏ nấu đỗ xanh, thịt lợn

 

Canh rau ngót nấu thịt

 

Canh rau thập cẩm nấu thịt lợn

Canh khoai tây nấu thịt lợn    

Giò sốt cà chua

 

 

Thịt sào, trứng rán

 

 

Thịt đậu sốt cà chua

 

Chả cá tươi sốt cà chua

 

Thịt gà sào nấm hương, mộc nhĩ

Bữa phụ chiều 

 

Bánh mỳ chấm sữa

 

Mỳ chan canh thịt

 

Cháo đỗ xanh

 

Cháo thịt băm

Mỳ chan canh xương gà

Uống sữa Nutrikid

Uống sữa Nutrikid

Uống sữa Dielac

Uống sữa Nutrikid

Uống sữa Nutrikid

 

NGƯỜI  LẬP BIỂU

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Trang

          HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Việt Hà

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

THỰC ĐƠN CHO TRẺ TUẦN 2+ 4 THÁNG 05 – 2022

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Bữa

chính

trưa

Cơm tẻ

 

Cơm tẻ

 

Cơm tẻ

Cơm tẻ

Cơm tẻ

Canh rau thập cẩm nấu thịt lợn

Canh ngao rau cải

 

 

Canh bí đỏ nấu đỗ xanh

 

Canh mướp thơm nấu thịt

Canh tôm nấu bầu    

 

Thịt sào, trứng rán

 

 

Ruốc thịt lợn

 

Thịt đậu sốt cà chua

 

Thịt bò sào rau củ

Ruốc thịt gà

Bữa phụ chiều 

Bánh mỳ chấm sữa

 

Mỳ chan canh thịt băm

 

Cháo thịt băm

 

Cháo đỗ đen

 

Mỳ chan canh xương gà

 

Uống sữa Nutrikid

Uống sữa Nutrikid

Uống sữa Dielac

Uống sữa Nutrikid

Uống sữa Nutrikid

 

NGƯỜI  LẬP BIỂU

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Trang

          HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Việt Hà

 

 

 

 

 


Tác giả: Trường Mầm non Ngọc Vân
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết